MUDr. Jitka Sevelková

Ordinace praktického lékaře Tlučná, tel.: 775 636 404, email: ordinace@medisev.cz

Ochrana osobních údajů

Informace pro návštěvníky internetové adresy www.medisev.cz

Informace pro návštěvníky internetové adresy www.medisev.cz

 

Informace pro návštěvníky internetové adresy www.medisev.cz
Vážení návštěvníci stránky www.medisev.cz, tato webová adresa slouží výhradně za účelem lepší organizace, lepší informovanosti pacientů ohledně provozních hlášení a aktuálního dění v ordinaci VPL-Tlučná praktické lékařky MUDr. Jitky Sevelkové.

Správce osobních údajů provozovatel webové stránky www.medisev.cz:
MediSev, s.r.o. , se sídlem: Hlavní 470, 33026 Tlučná, IČ: 01585312. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městským Soudem v Plzni v oddílu C, pod spisovou značkou: 28553. Kontakt : info@medisev.cz

Obsah:
1. Získání a použití Vašich osobních údaj

2. Předávání do třetí země

3. Bezpečnost přenosu dat

4. Soubory cookies

5. Google Analytics

6. Použití plugin sociálních médií

7. Právo na přístup k informacím

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Získání a použití Vašich osobních údaj

V rámci webové adresy www.medisev.cz shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste zadali prostřednictvím kontaktního formuláře (v pravém spodní rohu obrazovky), v rozsahu nezbytně nutném pro komunikaci s Vámi ( jméno, příjmení a telefonní číslo). Tyto informace jsou použity jednorázově a to pouze za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Ke shora vyjmenovaným osobním údajům máte přístup pouze Vy ( návštěvník stránek) a pověřený interní zaměstnanec spol. MediSev, s.r.o. (provozovatele stránek) -poskytovatele zdravotních služeb v ordinaci praktického lékaře Tlučná.

zpět na obsah->

2. Předávání do třetí země

Vaše osobní údaje jsou předávány do třetí země – Slovenská Republika, kde má provozovatel služby umístěné své servery. Nikoliv však za účelem zpracovávání nebo archivace, ale dočasně za účelem vyřízení Vašeho požadavku naším pracovníkem. Osobní údaje nejsou na serveru poskytovatele služby archivovány a nejsou dále žádným způsobem zpracovávány ze strany poskytovatele služby. Poskytovatelem služby www.livechatoo.com je společnost nolimit | DEVELOPERS, s.r.o., se kterou máme řádně uzavřenou smlouvu v souladu s evropským nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) – o ochraně osobních údajů. Služeb společnosti nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. využívá například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, případně gigant v poskytování kabelové televize UPC.
Livechatoo.com aplikuje technická bezpečnostní opatření na nejvyšší úrovni pro ochranu poskytnutých údajů před ztrátou, zničením, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo zveřejněním. Postupy pro zpracování dat jsou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů - zákon č. 18/2018 Z.z. Využívá opatření a technologie pro zajištění naprosté bezpečnosti údajů poskytnutých uživateli. Údaje jsou k dispozici pouze pro uživatele nebo osobu, pro kterou byl udělen autorizovaný přístup. Livechatoo.com podniká všechny potřebné kroky k aktualizaci a modernizaci systémů ochrany údajů. Žádnému přenosu dat prostřednictvím internetu nemůžeme zaručit 100% bezpečnost.
Více informací v souvislosti s ochranou osobních údajů společnosti nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. najdete zde: https://www.livechatoo.com/cs/live-chat-podpora-ochrana-osobnich-udaju.

Prostřednictvím použití kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za podmínek shora uvedených v článku 1 – tento souhlas je jednorázový a slouží k vyřízení konkrétního požadavku.

Naší prioritou je ochrana Vašich osobních údajů a Vaše právo na přístup k informacím ohledně získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s evropským nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) které nabývá platnosti 25.5.2018.

Upozornění: Prostřednictvím našich webových stránek Vás nebudeme sami nikdy vyzívat ke sdělení jakýchkoliv citlivých osobních údajů. Ať už se jedná o osobní údaje nutné pro Vaši identifikaci (s výjimkou kontaktního formuláře), nebo údaje o zdravotním stavu.

zpět na obsah->

3. Bezpečnost přenosu dat

Při přenosu dat používáme vysoké zabezpečení- SSL bezpečností systém (Secure Socket Layer) ve spojení s 128-bitovým kódováním. Shora zmíněné zabezpečení používají například bankovní systémy v rámci ochrany osobních údajů, v rámci internetového bankovnictví.
To, že jsou Vaše údaje přenášeny zakódované, poznáte podle zobrazení symbolu uzamčeného zámku nebo klíče, v případě použití prohlížeče Google Chrome na začátku adresového řádku ve vrchní části stránky Vašeho prohlížeče. V případě použití prohlížeče Internet Explorer na konci adresového řádku ve vrchní části stránky Vašeho prohlížeče.

Abychom zajistili 01dostatečnou bezpečnost při odesílání případných formulářů používáme službu reCAPTCHA V2 Google Inc. Ta slouží především k rozlišení, zda byl údaj vložen člověkem, nebo automaticky strojem. Zde platí odlišné zásady ochrany osobních údaj od Google Inc. Další informace v souvislosti s ochranou osobních údajů spolčenosti Google Inc. naleznete na tomto odkazu: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

4. Soubory cookies

Cookies jsou alfanumerické identifikační znaky, které přenášíme prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače. Mnoho úkonů a postupů v e-commerci jsou bez této techniky prakticky nerealizovatelné, například při online-nakupování.

01O používání souborů cookies vás informuje při nové a každé další návštěvě stránek vyskakovací okno v pravém spodním rohu stránky. Kliknutím na tlačítko „Potvrdit" a nebo setrváním na stránkách vyjadřujete souhlas s jejich použitím. Více informací o souborech cookies naleznete po kliknutí na odkaz „Více info" nalevo vedle tlačítka „Potvrdit".
U Vašeho prohlížeče lze přizpůsobit nastavení ukládání souboru cookies dle vašich požadavků.

zpět na obsah->

5. Google Analytics

V rámci zkvalitňování služeb používáme, v rámci webové stránky www.medisev.cz, Google Analytics - službu pro webovou analýzu společnosti Google Inc.
("Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies", textová data, která budou uložena na Vašem počítači, a která nám umožňuje analýzu užívání webové stránky. Informace vygenerované cookies o Vašem užívání této webové stránky, (včetně Vaší IP-adresy, přičemž za účelem její anonymizace prostřednictvím "_anonymizelp()"
není na Google Analytics předáváno posledních 8 znaků) budou přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Google pak tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho používání této webové stránky, sestaví zprávu o aktivitách na webové stránce pro nás jakožto jejího provozovatele, stejně jako o dalších službách spojených s užíváním webové stránky nebo internetu. Využití Vaší IP adresy je zcela anonymní a nelze ho z naší strany spojit výhradně s Vaší osobou – návštěvníka stránky. Také budou Googlem tyto informace případně předány třetím
osobám, pakliže je to zákonem předepsáno nebo pokud jsou tyto ke zpracování údaj společností Google pověřeny. Google nebude v žádném případ spojovat Vaši IP-adresu s jinými svými daty. Prostřednictvím použití této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich údaj společností Google práv popsaným způsobem a k shora uvedenému účelu. Pokud nechcete, aby byly informace o návštěvě stránky přenášeny na Google Analytics, můžete si zde http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=cz
stáhnout deaktivační Add-on pro internetový prohlížeč.

zpět na obsah->

6. Použití plugin sociálních médií

Tato internetová stránka používá tzv. social media plugin sít Facebook. Plugin rozpoznáte podle loga Facebook. Pokud navštívíte naši internetovou stránku, vytvoří se prostřednictvím pluginu přímé spojení mezi Vaším internetovým prohlížečem a serverem služby. Tento poté dostane informaci, že jste s Vaší IP adresou navštívili naší internetovou stránku. Pokud kliknete na logo Facebook s přihlášeným uživatelským kontem, mže být informace o tom, že jste navštívili naši internetovou stránku, přiřazená k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku. Jestliže jste uživatelem této sociální sítě a nechcete, aby poskytovatel této služby sbíral o Vás prostřednictvím naší internetové stránky údaje a spojoval je s Vašimi uživatelskými údaji, musíte se před návštěvou naší internetové stránky z této sociální sítě odhlásit. Upozorňujeme Vás, že nedostáváme žádné informace o obsahu zprostředkovaných dat, ani o použití těchto dat službou Facebook. Více informací o tom, jaké údaje Facebook sbírá při použití social media pluginu, a jak jsou tyto údaje použité, získáte v informacích o ochran osobních údaj poskytované služby. Tu naleznete zde: http://www.facebook.com/policy.php

zpět na obsah->

7. Právo na přístup k informacím

Jako dotčená osoba – návštěvník webové adresy www.medisev.cz, maté nárok na přístup k informacím o tom, jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno, zejména kdo má přístup k Vašim osobním údajům, k čemu slouží Vaše osobní údaje, jak s nimi dotyčné osoby nakládají, jak jsou zabezpečeny proti případnému zneužití a jestli jsou, nebo nejsou předávány třetím stranám a na základě jakého práva jsou shromažďovány, nebo předávány. Tyto informace Vám na vyžádání poskytneme písemnou formou, případné žádosti zasílejte na emailovou adresu info@medisev.cz. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel /zprostředkovatel obchodu a služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním/zprostředkováním obchodu a služeb, které Vám poskytujeme. Jako zákazník můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

zpět na obsah->

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prostřednictvím používání webové adresy www.medisev.cz a kontaktního formuláře livechatoo.com souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů.

 zpět na obsah->

 

02   3

 

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů si můžete stáhnout ve formátu pdf zde.

 

 

Ordinační a provozní doba

Ordinační hodiny oteviraci doba

Smluvní zdravotní pojišťovny:

111

 205 

207 

 201 

211

 
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení